Klauzula Informacyjna

 1.  Administratorem danych osobowych jest Regionalne Biuro Ubezpieczeń Krasnodębski Sp. z o.o. z siedzibą ul. Romualda Traugutta 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
  Może się Pan/Pani skontaktować z biurem:
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • telefonicznie pod numerami: 256449547, 604977185, 604977725,
  • pocztą tradycją na adres wskazany powyżej.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego, przedstawienia oferty umowy ubezpieczenia, wykonania umowy ubezpieczenia, marketingu produktów i usług własnych administratora danych osobowych.
 3. Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.
 4.  Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,
  o których mowa w pkt.2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ODO.
 7. Ma Pan/Pani prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Regionalnego Biura Ubezpieczeń Krasnodębski Sp. z o. o. informacji o ofercie handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej, sms, mms, e-mail, pocztą tradycyjną.


Wyrażam zgodę na przysyłanie informacji, które mają związek z moim ubezpieczeniem zawartym przez Regionalne Biuro Ubezpieczeń Krasnodębski Sp. z o. o. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, telefonicznej, sms, mms, e-mail, pocztą tradycyjną.


W raz zmiany moich danych kontaktowych zobowiązuję się je uaktualnić.


Dokument informacyjny o dystrybutorze ubezpieczeń


Agent ubezpieczeniowy: Regionalne Biuro Ubezpieczeń Krasnodębski Sp. z o. o.
ul. Romualda Traugutta 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz. U. z 2017 r., poz. 2486), niniejszym przekazuję następujące informacji:

 1.  Agent Ubezpieczeniowy prowadzi działalność agencyjną na rzecz następujących zakładów
  ubezpieczeń:
  1. PZU S.A., z siedzibą al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
  2. PZU Życie S.A., z siedzibą al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
  3. TUiR Warta S.A., z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
  4. TUnŻ Warta S.A., z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
  5. STU ERGO Hestia S.A., z siedzibą ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
  6. STU na Życie ERGO Hestia S.A., siedzibą ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
  7. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group, z siedzibą ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa
  8. Generali TU S.A., siedzibą ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
  9. Generali Życie TU S.A., z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa
  10. TUiR Allianz Polska S.A., z siedzibą ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa
  11. UNIQA TU S.A., z siedzibą ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź
  12. VH Polska Vereinigte Hagelversicherung VVaG Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział
  w Polsce, z siedzibą ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań
  13. DEFEND INSURANCE Sp. z o.o., z siedzibą ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice
  14. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
  15. TUZ TUW, z siedzibą ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
  Poza zakładami ubezpieczeń wymienionymi powyżej Agent nie prowadzi działalności na rzecz innych zakładów ubezpieczeń.
 2. II. Dane firmy Agenta Ubezpieczeniowego:
  Regionalne Biuro Ubezpieczeń Krasnodębski Sp. z o. o.
  ul. Romualda Traugutta 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki
  Agent wykonuje działalność na terenie Polski.
 3.   III. Numer wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych: 171322/99
  Rejestr jest prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Informacje na temat wpisu do rejestru można sprawdzić za pośrednictwem przeglądarki internetowej pod adresem: https://rpu.knf.gov.pl/ na wyświetlonym formularzu należy wypełnić co najmniej 2 pola zawierające dane agenta ubezpieczeniowego.
 4. W związku z proponowaną umową ubezpieczenia agent ubezpieczeniowy otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne.
 5. Agent nie posiada akcji ani udziałów zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu.
 6. W zakresie związanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy złożyć właściwemu ubezpieczycielowi, z którego produktem ubezpieczeniowym związana jest reklamacja, zgodnie z procedurą reklamacyjną przewidzianą w tym towarzystwie ubezpieczeń wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczeń do danego produktu ubezpieczeniowego bądź na stronie internetowej tego towarzystwa.


W zakresie niewiązanym z udzielona ochroną ubezpieczeniową reklamacje bądź skargi należy składać bezpośrednio multiagentowi w następujący sposób:
1. telefonicznie pod numerem: 256449547,
2. mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3. pisemnie na adres siedziby: Regionalne Biuro Ubezpieczeń Krasnodębski Sp. z o.o., ul. Romualda Traugutta 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki.


Agent informuje również, że w zakresie pozasądowego rozwiązania z nim sporów, klient może wystąpić
z wnioskiem do Rzecznika Finansowego. Wnioski w sprawie wszczęcia postępowania polubownego
należy wysyłać:

 1. tradycyjną pocztą na adres:
  Biuro Rzecznika Finansowego
  Wydział Pozasądowego Rozwiązywania Sporów
  Al. Jerozolimskie 87
  02-001 Warszawa
 2.  e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Szukasz idealnego ubezpieczenia dla siebie? Chcesz poznać warunki konkretnej polisy? Skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie pytania!

Czytaj więcej