traktor i monetyUbezpieczenia rolne

Ubezpieczenie rolne najczęściej dotyczy upraw i jest rodzajem polisy majątkowej. Jego celem jest ochrona przed ryzykiem wystąpienia skutków zdarzeń losowych w branży. Warto wiedzieć, że już od roku 2006 Budżet Państwa dotuje tego rodzaju ubezpieczenia. Natomiast w 2008 roku wprowadzono obowiązek zawarcia jego umowy przynajmniej od jednego czynnika dla rolników, którzy uzyskali płatności bezpośrednie, w rozumieniu przepisów o płatnościach, w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie obowiązkowe, to powinno ono chronić przynajmniej przed jednym ryzykiem: powodzią, gradem, suszą, ujemnymi skutkami przezimowania lub wiosennymi przymrozkami. Polisa taka dotyczy upraw: kukurydzy, zbóż, rzepiku, rzepaku, chmielu, warzyw gruntowych, tytoniu, truskawek, ziemniaków, drzew i krzewów owocowych, roślin strączkowych czy buraków cukrowych. Będzie ona obejmowała okres od zasiewu lub ich wysadzenia do zbiorów.

Brak wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia przez rolnika wiąże się z koniecznością uiszczenia określonej opłaty. Jest to kontrolowane, więc z pewnością warto dopilnować terminów.

 

Kto musi posiadać ubezpieczenie rolne?

Jest to istotne rozwiązanie dla rolników zawodowych, którzy sprzedają swoje plony. Obowiązek uzależniony jest od wielkości posiadanego areału – jeśli przekracza on 1 ha, to będzie ono niezbędne. Oczywiście nie wyklucza to wykupienia polisy przez mniejszych producentów, czy też takich, którzy uprawiają pole na własne potrzeby. Zwykle nie wiąże się ona bowiem z wielkimi kosztami, a jeśli dojdzie do zniszczenia plonów, dzięki niej nie będziemy stratni.


Szukasz idealnego ubezpieczenia dla siebie? Chcesz poznać warunki konkretnej polisy? Skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie pytania!

Czytaj więcej